Kvistbro i Lekeberg

Kvistbro i Lekeberg

Bokslut, bokföring, deklaration, årsredovisning och skattefrågor

Från vårt kontor i Kumla så når vi ut till dig oavsett var i Örebro län du befinner dig för att hjälpa till med bokslutet. Bokslutsdagen skall inte komma som någon överraskning för dig och vi vill därför träffa dig i god tid för planering och genomgång av förväntat bokslut så att du före bokslutsdagen får all bokföring sammanställd. På så sätt vet du hur resultatet påverkar dig och ditt företags situation. Med de skatteregler som finns vill vi alltid hjälpa dig att få bästa skattemässiga effekt beroende på de mål du har för ditt företag. Därefter upprättar vi bokslut med de lagstadgade handlingar som krävs med bokslutsspecifikationer, deklarationshandlingar och årsredovisning för dig som behöver detta.

För dig som behöver revision samarbetar vi med flera godkända och auktoriserade revisorer så att revisionsarbetet kan gå snabbt och smidigt. Tillsammans tar vi del av de ytterligare råd och kommentarer som revisorn kan ge oss. Vi ser till att årsredovisningen och andra handlingar kommer in i tid till de myndigheter som skall ha dem.

Vi kan utbilda dig inom bokföring

Vi kan även hjälpa dig med bokföringen under årets gång och kan ge både råd och utbildning i hur du gör den själv på bästa sätt. Om du nyligen har startat företaget eller om företaget fortfarande är litet så rekommenderar vi att du låter oss utbilda dig i hur man sköter bokföringen istället för att låta oss göra det åt dig, på så sätt får du en bättre förståelse av din verksamhet och dess inkomster. När företaget har vuxit tillräckligt så att du inte får mycket tid över för bokföringen så hjälper vi dig mer än gärna med att sköta om den.

Genom vårt medlemskap i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund kan vi snabbt inhämta de nya skatte- och redovisningsregler som kommer och anpassa dem för dig och ditt företag.

Design & Production: © SOUL DESIGN Richard Kennett AB