Kvistbro i Lekeberg

Kvistbro i Lekeberg

Redovisning

Redovisning behöver inte vara tråkigt. Vi på Ekonoma i Kumla tycker det är jättespännande och med våra redovisningstjänster så underlättar vi arbetet åt dig. Vi har hjälpt många företag i Örebro län och har goda kunskaper i både löpande redovisning och årsredovisning. Från räkenskaperna så försöker vi bygga enkla rapporter som snabbt ger dig en överblick över företagets ekonomiska läge. Vi försöker jämföra siffrorna mot budget eller föregående års värden. Det gör läsningen mycket mer intressant. Vi kan lägga till olika avdelningar eller analysera olika kostnadsposter som är speciellt intressant för dig att följa. Den praktiska hanteringen bygger vi upp efter dina önskemål.

Redovisningstjänster

Via våra redovisningstjänster så kan vi hjälpa dig med hela administrationen för ditt företag eller vissa utvalda delar såsom:

  • Fakturering, avbokning av kundinbetalningar, räntefakturering och kravbrevshantering.
  • Hantering av leverantörsfakturor, med attestfunktion, kontering och betalning.
  • Fakturascanning med tolkningsprogram och automatisk överföring till reskontror och bokföringsprogram
  • Lönehantering
  • Framtagning av månadsrapporter med momsredovisning och skattedeklarationer
  • Framtagning av avdelningsrapporter eller speciella analysrapporter efter dina önskemål.

Ifall du är intresserad av våra redovisningstjänster så är det bara att ta kontakt med oss så kommer vi med ett svar så snabbt vi kan. Du kan lämna ditt bokföringsmaterial till oss varje vecka eller varje månad så hanterar vi hela redovisnings-arbetet hos oss. Du kan sköta vissa delar av redovisningen själv såsom fakturering, betalning av fakturor och kontering av bokföringsmaterialet och lämna det till oss för färdigställande. Du kan också bokföra i egen dator och sända rapporter till oss för avstämning eller för bokslutshjälp om du önskar detta. Efter önskemål kan vi även komma till ditt kontor och sköta redovisningen på plats hos dig. Efter varje rapport vi tagit fram vill vi gärna ha en kort kontakt för att kommentera viktiga händelser. En av våra viktigaste uppgifter är att tidigt slå larm om något håller på att gå fel eller ge uppmuntran för det som gått bra.

Design & Production: © SOUL DESIGN Richard Kennett AB